Betingelser

Kjøpsbetingelser

  1. Kjøp
  2. Pris og betaling
  3. Levering
  4. Garanti
  5. Reklamasjon
  6. Kontakt

1. Kjøp

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge. Ved feil eller mangler i bl.a. prisopplysning, leveringstid etc. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid. Om du ikke er fornøyd med Primtable`s korrigeringer eller synes at produktinformasjonen er feilaktig kan du selvsagt velge å kansellere din ordre.

 Primtable AS inngår avtale med myndige personer, alternativt umyndige med verge, samt juridisk person. Er du under myndighetsalder, må en foresatt handle for deg. Når du legger en bestilling på produkter eller tjenester gjennom dagtavle.no godkjenner du automatisk våre allmenne vilkår.

2. Pris og betaling

2.1 Pris
Priser angis eksklusive moms. Fraktkostnad kommer i tillegg.

2.2 Betalingsmåte
Fakturaen får du tilsendt til den mailadressen som er oppgitt på ordren din. Du kan kun bestille til din folkeregistrerte adresse og du må være minimum 18 år for å bestille. Ved kredittkjøp vil det foretas en kredittsjekk av deg som kunde. Ved forsinket eller uteblitt betaling debiteres en avgift samt forsinkelsesrente.
Dersom du har oppgitt feil epostadresse og ikke mottar faktura på mail, er det ditt ansvar å dekke eventuelle gebyrer som oppstår av denne feilen.

3. Levering

3.1 Leveringstid
Raskeste leveringstid er 1-5 virkedager etter at vi har mottatt din bestilling. Unntak er til øyer og de nordligste delene av Norge, hvor det kan ta ytterligere opp til 2 dager innen leveransen kommer fram. Når en eller flere produkter på din ordre ikke finnes på lager, prøver vi så raskt som mulig, via e-post, å gi deg riktig informasjon om når din ordre kan leveres. I de tilfeller en vare må bestilles fra leverandør så kan leveringstiden være noe lengre.

3.2 Leveringsmåte
Pakkene sendes med Bring og blir levert på døren.

3.3 Leveranseforsinkelse
Om det oppstår forsinkelse med leveransen får du beskjed via e-post. Du som kunde har alltid rett til å heve kjøpet ved forsinkelse. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å fullføre din bestilling. Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det umulig for oss å fullføre en bestilling, f.eks. om vår leverandør ikke kan levere etter avtale. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss alt erstatningsansvar ved leveranseforsinkelser.

3.4 Transportrisikoen
Vi står for transportrisikoen, d.v.s. risikoen for at varen skades eller kommer på avveie under transporten fra vårt lager til deg. Primtable AS besiktiger hver forsendelse før det sendes til deg. Skulle produktet uansett være skadd eller feilekspedert kommer vi i Primtable AS til å kostnadsfritt ordne feilen.

3.5 Transportskader/Feilekspedering
Det er viktig at du utfører en korrekt feilanmeldelse.

 Synlige feil: Skaden skal meldes til Primtable`s email umiddelbart (e-post lars@primtable.com). Ta alltid bilder av emballasje og produkt som du sender til oss på lars@primtable.com.

Skjulte feil: Dette må meldes innen 3 dager til Primtable`s epost: lars@primtable.com. Et produkt som vi konstaterer at har blitt feilekspedert eller skadet, bytter vi om du ønsker det, eller betaler tilbake pengene samt fraktkostnaden. Ved retur til Primtable AS står du for risikoen, enten det gjelder retur på åpent kjøp, garantisaker eller reklamasjon. Tenk derfor på å emballere produktet nøye, og bruk alltid indre emballasje.

4. Garanti

4.1 Garantiens lengde
Vi gir 3 års garanti for material- og produksjonsfeil av våre produkter i vårt sortiment.

4.2 Garantiens omfang
Produktgarantien gjelder material og fabrikasjonsfeil som fremkommer under garantiperioden. Produktgarantien gjelder ikke de feil som oppstår ved, eller etter at du selv har endret på produktets funksjon eller utseende.

5. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

6. Kontakt

Primtable AS
Kirkegaten 31B
1630 Gamle Fredrikstad
Norge

Ved spørsmål kontaktes Primtable`s kundeservice på e-post: lars@primtable.com