Om oss

Historie

Primtavla ble til etter at en av gründerne gjennom mange års erfaring i skole og barnehage brukte timesvis hvert år på å tegne, fotografere, klippe, lime og laminere aktivitetskort for barn. Løsningen var ikke spesielt holdbar og som regel ikke gode nok for barn med for eksempel synsvansker, konsentrasjonsvansker eller barn med autismespekterforstyrrelser. Gjenskinnet i lamineringen gjorde at det var vanskelig å se, mange kort var for små og de ble raskt ødelagte.

I veiledningsoppdrag var det tydelig å se at de avdelingene som brukte gode visuelle planer hadde ofte roligere barnegrupper. Dette er et produkt som ikke bare bør brukes for barn med spesielle behov. Det var her det hele startet med inspirasjon fra den gamle Primstaven.

Primstav

Kilde: wikipedia.org/wiki/Primstav

14

Primstaven er typisk for Norge og er en evighetskalender i trevirke der hver dag har sitt symbol. Hver dag er skåret med et hakk og hver syvende dag er ofte uthevet. Merkedagene virket som en praktisk påminnelse om tidspunkt for gjøremål som involverte flere, og primstaven fungerte på den måten som en «bondekalender».  Som regel har den en sommerside, som begynner med 14. april, og en vinterside, som begynner med 14. oktober.

Benevnelsen primstav har sammenheng med de latinske uttrykkene prima og primatia lunee, og det norrøne ordet prim. Primatia lunee har betydningen månens nytenking. Og ordet prim er det norrøne ordet for nymåne.

Den var i bruk i litt avsidesliggende distrikter helt frem til 1800 tallet.

Vår dagtavle: Primtavla, er utarbeidet med inspirasjon fra primstaven både når det gjelder utforming og logo. Logoen, de trehusene, er symbolet for alle helgens dag som er en minne dag for alle helgener som ikke har sin egen minnedag. Dette er også en dag for vanlige, salige sjeler og der det er vanlig å minnes avdøde slektninger ved å sette tente lys på gravene.

Primtavlas gründere

24

Øygun er utdannet spesialpedagog fra Universitetet i Agder og gestaltpsykoterapeut MNGF fra Norges Gestaltinstitutt Høgskole AS og har sertifikat i leketerapi fra Gestaltinstituttet i London. Hun studerer i dag samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner ved høgskolen i Telemark og driver foreldreveiledningstjenesten: “Vi i Samspill”. Hun har bred erfaring fra oppvekstsektoren som pedagogisk leder, pedagogisk veileder og spesialpedagog fra bl.a. spesialpedagogisk ressursteam, pedagogisk fagsenter, barnehage, grunnskole og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Øygun er kreativ, løsningsorientert og engasjert i sitt arbeid som har vært positivt for utviklingen av dagtavlene.

Lars studerer Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold og har 15 års erfaring i plastindustrien, hvorav 8 år som daglig leder. Han har arbeidet under slagordet ”Vi former dine ideer” og har gjennom sin stilling arbeidet både mot privatkunder, større bedrifter og gründervirksomheter med utvikling av nye produkter. Han har blant annet hatt kunder som Arctic Trucks, Sleipner, Høiax, HÅG og LOG. Lars er en analytisk arbeidsom og tålmodig mann som har kommet utviklingen av dagtavlene til gode!

25

Lars og Øygun har i samarbeid utviklet produktet Primtavla og startet bedriften PRIMTABLE AS 8.8.2014. Høsten 2014 ble bedriften nominert til årets Gründer i Østfold og gikk av med en velfortjent 3.plass.