Kurs

Det er mange ulike måter å bruke dette produktet på og hvordan dere velger å gjøre det er opp til dere, barna og barnegruppen.

Vi tilbyr kurs og veiledning – slik at dere kan sikre dere den riktige kompetansen til å bruke dagtavlen tilpasset barnas behov og deres ønsker. Vi kan delta på avdelingsmøter, personaldager og leies inn for større og mindre oppdrag.

primtable-kurs

Ta kontakt her for kurs og spørsmål om kurs